You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
Godziny otwarcia: Poniedziałek - piątek: 8 - 16

REKLAMA AIDA

  • Twój koszyk jest pusty! - JEŻELI PO DODANIU PRODUKTÓW NIE WIDZISZ ICH W KOSZYKU PROSIMY ODŚWIEŻYĆ WIDOK STRONY - KLAWISZ F5

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
i wykorzystywania plików cookies
w domenach stron internetowych www.reklama-opole.com.pl

Witamy na naszych stronach internetowych i dziękujemy za zainteresowanie prezentowanym na nich asortymentem w postaci namiotów, hal namiotowych oraz akcesoriów związanych ze sprzedawanymi towarami. W trosce o ochronę Państwa prywatności, w tym danych osobowych przygotowaliśmy niniejszy dokument przedstawiający proces związany z przetwarzaniem danych osobowych oraz cele w jakich zostają one wykorzystywane.

DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych Klientów/Usługobiorców korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonych sklepów internetowych jest Piotr Bień prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Biuro Projektów AIDA o numerze NIP: PL 7551666017, Regon: 531679093

Dane kontaktowe:

Adres korespondencyjny: 
ul. Korfantego 33, 47-303 Opole
e-mail: biuro@reklama-opole.com.pl
numer telefonu: (+48) 604 59 71 63

GŁÓWNY CEL GROMADZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Głównym celem prowadzonych przez nas witryn internetowych jest umożliwienie Państwu składanie zamówień przy pomocy środków porozumiewania się na odległość. Dlatego dla celów zawarcia umowy a następnie realizacja zamówienia gromadzimy dobrowolnie podane przez Państwa dane osobowe, a tj. imię i nazwisko, adres korespondencyjny/dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Na ten cel przygotowaliśmy odpowiedni elektroniczny formularz zamówienia, zawierający pola wymagane dla uzupełniania wskazanych w nich danych. Procedurę i zarazem tryb zawierania umów na odległość za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się na odległość zawiera zamieszczony na naszej stronie Regulamin e-usług. Nieudostępnienie w/w a wymaganych danych uniemożliwi przyjęcie zamówienia do realizacji. W związku z dostawą zamówionego towaru dane osobowe przekazywane są w niezbędnym zakresie firmom kurierskim, które w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa trudnią się profesjonalnym dostarczaniem przesyłek.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DLA CELÓW MARKETINGU I PROMOCJI

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również dla celów marketingu i promocji, ale tylko w przypadku uzyskania od Państwa wyrażonej dobrowolnie na ten cel zgody. Jesteście Państwo zawsze informowani w odpowiednio oznaczonym polu o rodzaju przetwarzanych danych (np. adres e-mail), celu przetwarzania danych osobowych (np. subskrypcja newslettera) oraz przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe są udostępniane. Wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych

osobowych w w/w celu może zostać w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem Państwa danych osobowych z listy dystrybucyjnej danej usługi marketingowej.

W załączniku do niniejszego dokumentu znajdziecie Państwo wzór oświadczenia o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu i promocji.

POZOSTAŁE DANE W TRAKCIE ODWIEDZIN NA NASZYCH STRONACH

W trakcie przeglądania naszych stron internetowych zapisujemy Państwa adres IP komputera z którego nastąpiła wizyta, adres URL strony poprzednio odwiedzanej (refer link) – w przypadku gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik. Informacje w/w przechowywane są w plikach logów serwera www i przetwarzamy je w sposób anonimowy. W przypadku zakładania konta zbieramy dane osobowe, dobrowolnie podane przez użytkownika, które służą celom realizacji umowy. Zgromadzone dane osobowe, po ich anonimizacji, wykorzystujemy również w celach statystycznych a także dla ulepszenia funkcjonalności prowadzonych stron internetowych w zakresie poprawy ich jakości, bezpieczeństwa i szybkości wyszukiwania informacji.

PRAWA USŁUGOBIRCÓW W PROCESIE PRZETWARZANIA ICH DANYCH OSOBOWYCH

Każdy z Państwa odwiedzający naszą stronę internetową ma prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych zawartych w gromadzonych przez nas zbiorach danych. W tym celu mogą Państwo wystąpić do nas o ich uzupełnienie, sprostowanie, czasowe lub stałe wstrzymanie ich przetwarzania lub ich usunięcie, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu dla którego zostały zebrane.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI, W TYM PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Biorąc pod uwagę dynamiczny rozwój metod i technik w zakresie przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych oraz sieciach telekomunikacyjnych oraz zagrożeń z nich wynikających szczególną wagę przywiązujemy do kwestii bezpieczeństwa informacyjnego, którego jest priorytetem prowadzonego przez nas przedsiębiorstwa ale także posiada nadrzędne i zarazem fundamentalne znaczenie w podejmowanych przez nas działaniach. Zabezpieczenie interesów firmy oraz jej klientów jest częścią naszej polityki, która za cel stawia podejmowanie działań dla celów realizacji zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych m.in. w systemie informatycznym. Powierzane dane osobowe, czy pozyskane w drodze odwiedzin na naszych stronach internetowych przetwarzane są zawsze z zachowaniem poufności i integralności dla celów utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przekazywanych informacji.

PLIKI COOKIES I ICH ZASTOSOWANIE NA NASZYCH STRONACH INTERNETOWYCH

Pliki cookies są plikami tekstowymi zapisywanymi na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych. Poniżej przedstawiamy funkcje i celowość ich wykorzystania:

  • pliki cookies ułatwiające korzystanie z naszej strony internetowej a umożliwiające: przywrócenie ostatniego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu, zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlania go określoną liczbę razy, przywrócenie sesji użytkownika, umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu, ustawienie preferowanego języka ułatwiającego pracę z aplikacją, wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym,
  • pliki cookies wykorzystywane przez pomioty trzecie, a z których usług korzystamy dla celów: monitorowania liczby wejść na naszą stronę www, zbierania anonimowych zbiorczych statystyk dla ulepszenia funkcjonalności prowadzonej przez nas strony internetowej, badanie zapisów dystrybucji newslettera, integracja z portalem społecznościowym, płatności internetowe.

Umieszczane reklamy behawioralne na naszej stronie internetowej przez zewnętrznych reklamodawców a mogących zawierać pliki cookies nie mają wpływu na stosowane przez nas mechanizmy w tym technologie, stąd zaleca się zapoznanie przez Państwa z polityką prywatności zewnętrznego dostawcy usługi.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES

Mogą Państwo zablokować, usunąć bądź dezaktywować pliki cookies przy pomocy odpowiednich ustawień przeglądania na Państwa urządzeniu.

Poniżej przedstawiamy informacje w jaki sposób mogą Państwo zarządzać przechowywaniem plików cookies na swoim urządzeniu:

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:
 Aby dezaktywować pliki cookie z paska menu należy kliknąć „Narzędzia” a po ich rozwinięciu „Opcje internetowe” W oknie „Opcje internetowe” należy kliknąć zakładkę „Prywatność” Aby włączyć obsługę plików cookies należy przesunąć suwak na poziom średni lub poniżej

Aby wyłączyć obsługę plików cookie należy przesunąć suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie Ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady

Google Chrome: 
Należy kliknąć ikonę 
na pasku narzędzi Kolejno wybrać ikonę „Ustawienia", a następnie „Ustawienia zaawansowane” W sekcji „Prywatność” należy kliknąć „Ustawienia treści” Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” należy kliknąć „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)” . Aby akceptować tylko własne pliki cookies, należy zaznaczyć pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”. Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” należy wybrać ikonę „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn” (opcja niezalecana)

Mozilla Firefox 2.0 +/3.0+/4.0+ 
Aby dezaktywaować pliki cookies z paska menu należy wybrać „Narzędzia” a następnie kliknąć „Opcje” W kolejnym kroku należy wybrać panel „Prywatność” W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika”

Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane” Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona. 
Zarządzanie plikami cookies na telefonie komórkowym znajdziecie Państwo w podręczniku użytkownika danego telefonu.

PODSTAWA PRAWNA

Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies została opracowana w oparciu o następujące akty normatywne:

Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku

ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

ustawę z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne